ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ :

Πειθαρχική δίωξη κατά της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου!

Πειθαρχική δίωξη κατά της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου!

Ο αναπληρωτής Υπεύθυνος Ασκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων άσκησε δίωξη κατά της κοκκινόμαυρης ΠΑΕ για το ματς με τα Χανιά

Στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου προχώρησε ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων.

 

 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται το εξής:

 

«Από τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων ασκήθηκε Πειθαρχική Δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου, για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από το άρθρο 15 παρ.1 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ».

 

Στο κείμενο της δίωξης δεν ξεκαθαρίζεται αν η δίωξη αφορά  στο περιστατικό που έλαβε χώρα στις κερκίδες του γηπέδου με τον θάνατο του άτυχου φιλάθλου ή κάποιο άλλο περιστατικό, αλλά σε κάθε περίπτωση η ΠΑΕ κινδυνεύει με νέο χρηματικό πρόστιμο. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι στο Φ.Α. δεν αναγράφηκε το συμβάν (αλλιώς θα υπήρχε κλήση από το πειθαρχικό όργανο της Λίγκας), ενώ η δίωξη έγινε την τελευταία μέρα (12η) που υπήρχε δικαίωμα για να γίνει. 

 

Δείτε τι αναφέρει το άρθρο 15:

 

Άρθρο 15 Ποινές σε βάρος των ομάδων για επεισόδια κατά τους αγώνες

 

Οι ποινές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιβάλλονται, σε βάρος ομάδας, με βάση τις

αναφορές και περιγραφές των αξιωματούχων του αγώνα που προβλέπονται στον Κ.Α.Π.

(Φύλλο Αγώνα και εκθέσεις παρατηρητών του αγώνα). Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία μπορούν

να ληφθούν υπόψη ιδίως οι εκθέσεις της αστυνομικής αρχής και το οπτικό υλικό του αγώνα.

Η άσκηση της δίωξης γίνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 24 και 25 του παρόντος.

1. Απρεπή Συνθήματα – Δείκτες Λέιζερ – Προειδοποιήσεις

Σε περίπτωση που από τους θεατές του αγώνα, χρησιμοποιούνται δείκτες λέιζερ με

στόχευση ποδοσφαιριστές ή διαιτητές ή αξιωματούχους του αγώνα, ή αναρτώνται πανό με

υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο ή εκφωνούνται συνθήματα και φράσεις που

προσβάλλουν αξιωματούχους ομάδας ή αγώνα ή φιλάθλους, τη μνήμη τεθνεώτων ή έχουν

απρεπή και υβριστικό περιεχόμενο για οποιοδήποτε πρόσωπο, τότε επιβάλλεται χρηματική

ποινή από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) έως δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) σε κάθε

περίπτωση, πλην της χρησιμοποίησης δεικτών λέιζερ οπότε επιβάλλεται χρηματική ποινή

από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000) και περαιτέρω

ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Πριν την έναρξη, ο παρατηρητής του αγώνα κάνει προειδοποίηση-έκκληση, μέσω των

μεγαφώνων να σταματήσουν τα συνθήματα ή οι φράσεις που έχουν αναγραφεί, με

παράλληλη επισήμανση των βαρύτατων ποινών που θα υποστεί η ομάδα τους. Το

23

ίδιο θα πράξει ο παρατηρητής αν τα περιστατικά αυτά, όπως και η στόχευση

ποδοσφαιριστών ακτίνες λέιζερ, λάβουν χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα.

β) Εφόσον, παρά τις προειδοποιήσεις, συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά

οποιοδήποτε τρόπο οι ανωτέρω παραβάσεις, τότε ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να

σημειώσει στο Φύλλο Αγώνα τις παραβάσεις αυτές και τον χρόνο που διαπράχθηκαν.

Το επιλαμβανόμενο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης κατά των υπαιτίων

δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000).

γ) Εφ’ όσον ο διαιτητής διακόψει τον αγώνα, η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με χρηματική

ποινή ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000).

δ) Διαιτητής που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες απορρέουν από την

παράγραφο αυτή παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, ο δε παρατηρητής που

επίσης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του αυτές διαγράφεται. Οι κατά τα άνω

προβλεπόμενες ποινές επιβάλλονται από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.

 

X