ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ :

Κάρτα υγείας από καρδιολόγο

Κάρτα υγείας από καρδιολόγο

Κάρτα υγείας θεωρημένη από καρδιολόγο αλλά και από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν παρακολουθήσει τα μετεκπαιδευτικά σεμινάρια του ΕΚΑΕ

 

Η ΕΠΣ Μακεδονίας με ανακοίνωση της υπενθυμίζει: "Για ν’ αγωνιστεί ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να προσκομίζει στον διαιτητή του αγώνα την πρωτότυπη ατομική Κάρτα Υγείας Αθλητή η οποία ισχύει για ένα χρόνο από την ημέρα θεώρησής της από τον εξετάζοντα ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ.

Για να εκδοθεί η Κάρτα Υγείας Αθλητή πρέπει στο έντυπο να συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ποδοσφαιριστή, να υπάρχει κολλημένη φωτογραφία (όχι με συρραπτικό) και να θεωρηθεί – υπογραφεί από τον εξετάζοντα ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ στο αντίστοιχο πεδίο και πάνω στη φωτογραφία.

Επίσης, η Κάρτα Υγείας Αθλητή μπορεί να θεωρηθεί – υπογραφεί και από τους ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα ειδικά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια του ΕΚΑΕ (Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών) στο ΟΑΚΑ και πρέπει πέραν της σφραγίδας και της υπογραφής τους, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αναγράφεται, στο ίδιο πεδίο και ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, που έχουν λάβει.

Σε αντίθετη περίπτωση ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί ν’ αγωνιστεί.

 

X